Helena Nordin

"Jag drivs av att vara med och påverka och att Advania tar ett större ansvar för hållbarhet!"

Om Helena


  • Började på Advania i april 2013

  • Jobbar som Chief Sustainability Officer

  • Baserad på Liljeholmskontoret i Stockholm

  • Roligast med jobbet: jag brinner verkligen för de frågor som jag jobbar med, t.ex. klimatfrågan – hur vi som företag kan ta ansvar, både titta på våra egna klimatutsläpp, ställa krav på våra leverantörer och hjälpa våra kunder med detta. Så det är ett personligt engagemang, och till viss del oro, som jag kan få utlopp för i arbetet – win win!

Hej Helena – hur är allt med dig och hur har din dag varit?  

Jag mår bra! Det är verkligen vår i luften och ljust på kvällarna så jag känner en slags vårenergi. Jag får en boost av solen, det är väldigt härligt. Sen rent jobbmässigt är det väldigt hektisk, vilket det ofta är i början på året. Vi ska skriva och berätta vad som gjordes förra året och följa upp våra mål, så jag sitter nu och skriver vår hållbarhetsrapport. Samtidigt har jag massa projekt på gång och planerar vad vi ska göra i år. Sen har vi precis haft extern revision för ISO 14001, 9001 och 27001 samtidigt. Det är våra tre standarder för miljö, kvalitet och informationssäkerhet. Det första kvartalet är alltid den mest hektiska tiden på hela året. Det är mycket som händer. Så extra kul att det kommer lite ny energi i form av dagsljus!

 

Din roll som Chief Sustainability Officer – vad innebär den egentligen?

Det innebär att jag tar fram och får ledningen att godkänna en plan och strategi för hållbarhetsfrågor. I den strategin står det tydligt vilka frågor inom hållbarhet som vi ska jobba med. Det finns ju hur många saker som helst att göra, men vi har valt vad vi tycker är viktigast. Utifrån den planen och vilka frågor vi ska fokusera på, bestämmer vi varje år tydligt mätbara mål, t.ex. inom mångfald. Vi har ett långsiktigt mål till 2025 att minst 30% av Advanias ledningsgrupp ska vara kvinnor.

Så det är jag som håller ihop hela hållbarhetsarbetet. Det är mitt ansvar att styra, sätta tydliga beslut och mål och sen följa upp och se till att vi når målen. Sen är det många andra som också är involverade i det praktiska arbetet, t.ex. med vår rekrytering, vårt interna kvinnliga nätverk AdWoMan och Womentor som är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen.

Förutom att hålla ihop arbetet internt har vi ett stort intresse från många kunder. Hos vissa kunder är det formella krav där vi ska beskriva vad vi gör och vilket ansvar vi tar, men jag har även kontakt med kunder för att se om vi kan lära dem om miljöpåverkan från IT. Så jag har mycket externa kontakter med kunder och partners.

 

Som du sa så finns det många delar inom hållbarhetsområdet. Var ligger Advanias främsta fokus?

Vi har valt att jobba med ganska många olika frågor där vi utgår från vår värdekedja när vi väljer frågor. Vi tittar t.ex. på det vi är återförsäljare av och hur de produkterna har tillverkats i en global tillverkningskedja. Varför måste vi börja redan där? Jo, det är där det finns många risker, t.ex. dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar datorer och barnarbete i gruvor. T.ex. just nu när Kina anklagas för att diskriminera uigurer, att de tvingas flytta och arbeta i fabriker som tillverkar datorer. De har anställningsförhållanden som kan likställas med tvångsarbete och har inte samma rättigheter som andra anställda. Det är en väldigt komplex fråga där vi förväntas ha kunskap kring hur det ser ut på fabrikerna, som ju ligger många led bort från oss, men det påverkar oss och vi har ett ansvar att säkra upp sådana förhållanden. Det går inte som företag att bara titta på vår interna verksamhet, på våra anställda och villkor. När vi säljer vidare produkter i Sverige har vi ett ansvar att de produkterna är tillverkade på ett bra sätt.

Det går heller inte att lista en fråga som är viktigast, utan vi tittar på hela värdekedjan. Hur kan vi stötta, hjälpa och ta ansvar för det som händer ute hos våra kunder när vi har levererat en tjänst till dem? Vi försöker ta ansvar för helheten. Och det är såklart inte bara frågor som rör miljö, utan även sociala aspekter som mänskliga rättigheter och etik med hur vi t.ex. motverkar korruption.

 

Väldigt viktiga frågor! Vill du berätta lite mer om hur samarbetet med Advaniakoncernen i Norden ser ut?

Hållbarhet blev för några år sedan ett utpekat område som vi ska arbeta med tillsammans på koncernnivå. På många andra områden är de olika Advania-bolagen väldigt självgående. Men vi har valt att lyfta upp vissa frågor, bland annat samordnas områdena kommunikation/marknad och HR mellan länderna. Likadant samarbete finns nu kring hållbarhet. Vi har en arbetsgrupp inom koncernen med representanter från de olika länderna. Vi gör gemensamma utvärderingar av våra leverantörer, granskar att våra partners tar sitt ansvar i leverantörskedjan och gör riskbedömningar. Vi jobbar ju i princip med samma partners i alla länder. Vi har möten en gång i månaden där vi diskuterar vilka leverantörer vi har granskat och godkänt, och pratar om olika initiativ som vi kan göra tillsammans. Utöver en hålbarhetsrapport för Advania Sverige gör vi nu också en nordisk hållbarhetsrapport.

Hela Advaniakoncernen blev för ett par år sedan medlemmar i Responsible Business Alliance (RBA) som är det största och viktigaste nätverket och organisationen som jobbar för en mer hållbar leverantörskedja inom elektroniktillverkning. RBA är grunden för hur vi väljer att jobba med, och följa upp, våra leverantörer. Som medlemmar kan vi använda RBA’s plattform för att just utvärdera våra leverantörer. Sen är RBA en organisation som inte bara granskar och kräver saker från fabriker och leverantörer utan även stöttar dem. Det finns bl.a. mycket utbildning i deras plattform, t.ex. för företag i utvecklingsländer som inte har kommit lika långt, där de kan få hjälp med att beräkna sina klimatutsläpp. Så arbetet handlar också om att förbättra och hjälpa hela den globala leverantörskedjan. Som medlemmar kan vi sitta med i arbetsmöten och bidra i det här proaktiva arbetet. Väldigt spännande nätverk!

 

Verkligen, så spännande! Men berätta, vi letar ju nu efter en ny kollega inom hållbarhet?

Precis! Jag kommer framåt att kombinera min nuvarande roll som Hållbarhetsansvarig för Sverige med att även jobba ännu mer med hållbarhetsfrågor inom koncernen. Med ny majoritetsägare och fortsatt tillväxt behöver vi jobba ännu mer strukturerat och proaktivt kring compliance, t.ex. säkerställa att vi följer sanktionslagstiftning eller risker som finns kring penningtvätt. Vi behöver därför förstärka inom hållbarhet så jag håller nu på att rekrytera en kollega som ska jobba med mig. Det kommer bli jättespännande! Det är en väldigt spännande roll där du både får jobba internt inom Advania Sverige och Norden men även internationellt med partners, leverantörer och RBA. Du får vara med och påverka, säkerställa att de leverantörer som vi jobbar med uppfyller krav och själva tar ett stort ansvar för hela leverantörskedjan. Det är en jätteviktig roll inom hållbarhetsområdet, att både ta vid det arbete som redan är gjort men även fortsätta utveckla området.

[Läs mer om rollen som Hållbarhetsspecialist - Klicka här.]

 

Låter som en väldigt spännande roll! Men nu är jag nyfiken på att höra lite mer om dig. Hur kom du i kontakt med Advania från första början?

Jag jobbade tidigare på TCO Certified, en internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Vi hade då ett partnerskap med Advania kring en modell som fanns för att kartlägga företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det fanns en person på Advania som hade hand om det partnerskapet och som frågade mig om jag ville komma över till Advania. Hon sålde in Advania som ett spännande bolag. Det var inte så stort då, ca 250 personer. Jag kommer ihåg att hon beskrev Advania som ett väldigt flexibelt och lättrörligt bolag där du kunde vara med och påverka väldigt mycket. Så det kändes värt att testa. Advania gjorde även en satsning då och skulle bygga upp en konsultgruppering med lite bredare kompetens än bara inom IT. De såg ett stort behov av konsulter som skulle vara ute och prata mer verksamhetsinriktade frågor med kunderna. Så jag började på Advania som verksamhetskonsult i ett par år innan jag började jobba mer och mer internt med hållbarhetsfrågor.

 

Hur har det blivit nu i takt med att Advania har växt? Vi är nu över 700 personer!

Vi har lyckats bra med att behålla det som är viktigast gällande värderingar, att bibehålla närhet till kunden och ha snabbt till beslut. Vi har såklart mer struktur nu än när jag började, men det har inte slagit över för långt så att det har blivit för strukturerat. Min bild är att vi inte är ett stelbent storbolag. Det tycker jag är väldigt kul!

 

Så hur skulle du beskriva kulturen på Advania?

Jag tycker att det är ganska talande att titta på det område som vi alltid har högst betyg på i våra medarbetarundersökningar - nämligen kamratskap. Det känns att vi har just god kamratskap och att vi är lojala, stöttar och hjälper varandra.

Sen tycker jag att vi fortfarande har lite för homogen kultur med för lite mångfald. Det går åt rätt håll och vi får t.ex. in fler kvinnor, men det finns fortfarande kvar att göra för att arbeta med andra mångfaldsfrågor. Vi har en resa kvar, att skapa en ännu mer inkluderande och perspektivtät kultur. Perspektivtät betyder just att det ska finnas många olika perspektiv i en arbetsgrupp, då blir det bra beslut och bättre dynamik.

 

Vad drivs du av? 

Jag drivs av att såklart vara med och påverka och att vi tar ett större ansvar för hållbarhet. Jag tycker att alla företag och individer bör tänka på det. Det är en viktig drivkraft hos mig! Att jag trivs så bra på Advania är mycket för att jag känner att jag har en position där jag har en bra insyn i vad som händer i företaget och kan påverka utvecklingen. Jag känner mig inte som en liten kugge i ett stort maskineri utan det jag kan och gör är viktigt! 

 

Vilket är ditt roligaste ögonblick?  

Det är helt klart Impact by Advania, en talk show som vi gjorde förra året och som jag tillsammans med vårt marknadsgäng med Sofia Molin i spetsen tog fram, från idé till färdigproducerad och lanserad talk show i fyra delar. Varje avsnitt djupdök i en hållbarhetsfråga; digitaliseringens möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, de komplexa leverantörskedjorna, cirkulär ekonomi i IT-branschen och mångfald. En otroligt rolig satsning där vi bjöd in spännande personer till en snygg studio och med en proffsig moderator som jag var side kick till. Vi har fått mycket positiv feedback efter det, att vi vågar föra den typen av samtal, bidrar med kunskap och sprider information om just hållbarhetsfrågor i våra nätverk.

[Nyfiken på att läsa mer om Impact by Advania och se avsnitten? Klicka här.]

  

Vilka målsättningar har du med livet i stort?  

Om jag får ha lite storhetsvansinne haha, så skulle jag vilja känna att jag har gjort det jag har kunnat för att bidra till en mer hållbar värld. Att med gott samvete kunna säga till mina barn, ”jag har tagit ansvar och försökt påverka allt vad jag kan för att vi ska minska på klimatutsläppen eller skapa ett näringsliv med mångfald”. Jag har en dotter som snart tar studenten och jag vill känna att jag bidragit till ett arbetsliv där hon kan ha spännande roller och samma möjligheter som sina killkompisar och jag vill framför allt lämna vidare en planet som går att leva på för kommande generationer.

    

Hur har denna tid med Corona påverkat dig?  

Det är klart att jag börjar bli lite less på att sitta hemma, men rent arbetsmässigt har det inte påverkat mig allt för mycket. Jag är van att jobba ganska självständigt och jag har så många olika kontakter som t.ex. den nordiska gruppen och andra kontor runt om i Sverige. Jag har inte känt att jag behöver vara på kontoret för att träffa dem. Så rent jobbmässigt har det inte varit några större nackdelar och jag upplever till och med att jag jobbar ännu mer effektivt hemma än på kontoret i vissa delar. Det enda jag saknar är den sociala kontakten och lite större variation av lunchkompisar 😉

  

Avslutningsvis, har Advania levt upp till dina förväntningar och känner du att du hamnat rätt i din roll?

Ja, absolut! Det tog ett tag att förstå verksamheten och hitta min plats, men när jag väl gjorde det och landade i hur jag kan bidra, då har det överträffat mina förväntningar! Advania är ett företag som är lätt att fastna hos, det låter ju negativt haha, men det är lätt att vara kvar!

 

Stockholm, 2021-04-23

💪

Om du letar efter spännande projekt, en bra arbetsmiljö och fantastiska kollegor - kom och gör oss sällskap! Vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i landet!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor

text