Hållbarhet

IT är nyckeln till en hållbar framtid

I takt med omvärlden

Vår hållbarhetsstrategi

Ett välgrundat och tydligt definierat fokus ger oss förutsättningar för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete som stärker både vår egen verksamhet och den omvärld som vi verkar i. Vårt arbete är indelat i tre fokusområden som spänner över hela värdekedjan:

 • Hållbart Advania

 • Hållbart erbjudande

 • Hållbar leverantörskedja

 • På arbetsplatser, i skolor och i samhället i stort har IT-lösningar många gånger varit den avgörande faktorn för att kunna hålla verksamheter i gång under pandemin.

  Tomas Wanselius

  VD, Advania Sverige

 • Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss. Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön.

  Helena Nordin

  Hållbarhetschef, Advania Sverige

Har du frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsarbete?

💪

Om du letar efter spännande projekt, en bra arbetsmiljö och fantastiska kollegor - kom och gör oss sällskap! Vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i landet!

Jobbar du redan på Advania?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@advania.com

text